Menu

Pasivní a aktivní rekuperace

Rekuperací rozumíme zpětné získávání tepla při větrání, kdy odváděný vzduch z místnosti předává energii vzduchu, který je do místnosti přiváděn. Při větrání okny k rekuperaci prakticky nedochází a takové větrání je zcela neekonomické. Nechme tedy okna zavřená a porovnejme rekuperační systémy. Základním srovnávacím hlediskem je účinnost, udává se v procentech a vyjadřuje, kolik tepla se nám vrací zpět do místnosti. Minimálním požadavkem je účinnost nad 50%, za velmi kvalitní zařízení se považují ta, která vrací více než 80% tepla zpět. Konstrukčně se při rekuperaci používají různé druhy výměníků, nejběžnějším je výměník, kde jednou částí systému kanálků proudí vzduch ven a druhou dovnitř. Nepromíchají se, jen si předají energii. Tento systém nazýváme pasivní rekuperace.

Existuje však ještě druhá možnost - rekuperační jednotka, která k rekuperaci využívá principu tepelného čerpadla. Vracet do místnosti tak může vzduch o vyšší teplotě, než je teplota vzduchu odsávaného z objektu. Ani tepelné čerpadlo není perpetuum mobile a tak část energie potřebuje - v případě tepelných čerpadel NILAN platí, že sečteme-li dodávanou (placenou) energii a ostatní energetické zisky (zdarma), tak z 1 kWh elektrické energie je možné získat až 4,4 kWh tepelné energie. Takovým systémům s maximální účinností říkáme aktivní rekuperace.


 

Již při prvním porovnání teploty odpadního vzduchu, který je už dále nevyužit a vypouštěn ven z objektu (8°C u pasivní a jen 1°C u aktivní rekuperace) je patrné, že jednotky s aktivní rekuperací dokáží využít maximálně energie obsažené v odpadním vzduchu.

Zpětně získanou energii u jednotky s aktivní rekuperací je možné využít pro přímý ohřev přiváděného vzduchu nebo pro ohřev vody. Ano, musíme minimální část energie dodat, ale stejně je tomu i v systému pasivní rekuperace, který také potřebuje dotovat energií dohříváním vnitřní teploty objektu na námi uvažovanou 21°C (v ilustračním případě je potřeba dohřát přiváděný vzduch o 4°C).

Jednotky s aktivní rekuperací jsou úspornější a mají širší možnosti využití. Svoji efektivitu a úspornost potvrdily jednotky NILAN s aktivní rekuperací trojnásobným vítězstvím v celosvětové soutěži o nejúspornější dům světa.
Byly použity v prvním pasivním domě v ČR s certifikací PHI Darmstadt a také v prvním pasivním domě s certifikací Centra pasivního domu (CPD).