Menu

Aktivní rekuperace

Využívá principu tepelného čerpadla či běžné ledničky.

Přiváděný vzduch do domu prochází kondenzátorem, kde se přihřívá na požadovanou teplotu místnosti. Odsávaný vzduch prochází studeným výparníkem, kde předá energii do chladiva (ve schématu je pro názornost výparník obalen námrazou, kterou teplý vzduch rozehřívá - předává ji energii).
Ochlazený vzduch bez většiny energie se vyfukuje z domu ven. Energie předaná do chladiva slouží opět k ohřevu přiváděného vzduchu. Chladivo stlačeno kompresorem (černý válec) zahřívá kondenzátor.
V další fázi cyklu dojde průchodem tryskou ke zvětšení objemu chladiva a tím jeho ochlazení (na obrázku vznikne opět námraza na výparníku). Celý cyklus se opakuje. V létě se pak funkce otočí a do místnosti je vzduch přiváděn přes výparník a tím dochází k chlazení místnosti.
U typů VP18 není uvolněná energie z venkovního vzduchu vypouštěna bez užitku ven, ale slouží k levnému ohřevu teplé vody, tím zcela nahrazuje solární systém.

ZIMNÍ PROVOZ NILAN VP18K
ZIMNÍ PROVOZ NILAN VP18K


POPIS:
1) díl s námrazou = výparník (odebírá odpadnímu vzduchu teplo)
2) černý válec = kompresor (stlačením média v okruhu zvyšuje jeho teplotu)
3) zahřátý díl pod výparníkem = kondenzátor (ohřívá přívodní vzduch do domu)
4) spirála v nádrži s vodou = vodní kondenzátor (ohřívá užitkovou vodu)
5) úhlopříčně rozdělený červenomodrý čtvereček = čtyřcestný ventil (přepíná mezi zimním a letním cyklem, modrá část znázorňuje snížení tlaku média, což má
za následek jeho ochlazení a opětovné zmrznutí výparníku)LETNÍ PROVOZ S CHLAZENÍM NILAN VP18K
LETNÍ PROVOZ S CHLAZENÍM NILAN VP18K


POPIS:
1) díl s námrazou = výparník (odebírá venkovnímu vzduchu teplo, dovnitř jde chladný)
2) černý válec = kompresor (stlačením média v okruhu zvyšuje jeho teplotu)
3) šedý díl nad výparníkem = kondenzátor (dokud se v létě ohřívá voda v nádrži, kondenzátor se neohřívá)
4) spirála v nádrži s vodou = vodní kondenzátor (ohřívá užitkovou vodu)
5) úhlopříčně rozdělený červenomodrý čtvereček = čtyřcestný ventil (přepíná mezi zimním a letním cyklem, modrá část znázorňuje snížení tlaku média, což má za následek jeho ochlazení a opětovné zmrznutí výparníku)