Menu

NILAN Compact - schéma funkce

Jednotka NILAN Compact představuje naprostou světovou špičku v řešení zpětného využití odpadního tepla. Byla opakovaně základní technologií nejúspornějšího domu světa a to za rok 2009 a 2012. Ve své kategorii řízeného větrání zatím nebyla dostižena.
Podívejme se společně, jaký je princip funkce a co se v jednotce ukrývá.

 

obr. 1
NILAN Compact - schéma pasivní rekuperace

 

První obrázek (obr. 1) se věnuje pouze funkci pasivní části. V situaci, kdy jednotka nepotřebuje chladit, dohřívat vzduch ani ohřívat teplou vodu, je vypnutý kompresor (G) a vzduch proudí pomocí ventilátorů (A),(B) deskovým křížově protiproudým výměníkem (E) a je tak zajišťováno úsporné větrání jen s pasivní rekuperací. Venkovní sání (5°C) je ohříváno odtahovým vzduchem z WC, koupelny a kuchyně (22°C). Ochlazený odpadní vzduch (7°C) je vyfukován z domu a do místností je přiváděn ohřátý čerstvý vzduch (20°C).

 

obr. 2
NILAN Compact - schéma aktivní a pasivní rekuperace

 

Druhé schéma (obr. 2) znázorňuje funkci aktivní rekuperace a současně pasivní rekuperace v režimu TOPENÍ. Tento režim je nejběžnější v zimním nebo přechodném období. Topný výkon jednotky pomáhá v zimě s topením, na podzim nebo na jaře může výkon dodaný větráním stačit pro udržení požadované teploty v domě a primární vytápění může být již vypnuté. Vždy je však potřeba mít na paměti, že větrací jednotka slouží ke zpětnému zisku tepla, větrání, chlazení a ohřevu teplé vody – primární vytápění musí být řešeno samostatně dle typu domu. Sání prochází nejprve pasivním výměníkem, pokud venkovní teploty nepoklesnou pod bod mrazu. Klesnou-li teploty bod mrazu, uzavře se by-passová klapka a vzduch pasivní část úplně obchází. Čerstvý vzduch přichází na kondenzátor (C) a ohřívá se na teplotu přívodu (38°C). Teplota přívodního vzduchu do místnosti může být ještě vyšší za předpokladu, že je již ohřátá voda v nádrži (H). Odpadní vzduch předá nejprve energii v pasivním výměníku (není-li obcházen při uzavřeném by-passu), zbytek energie je získáván ještě další ochlazením ve výparníku (D) a z domu je vyfukován vzduch ještě o 8°C chladnější, než by byl jen po průchodu pasivním výměníkem.

 

obr. 3
NILAN Compact schéma aktivní a pasivní rekuperace - režim chlazení


Při aktivaci režimu CHLAZENÍ (obr . 3) uzavře by-passová klapka (I) průchod vzduchu pasivním výměníkem a sání přichází přímo na výparník (C). Funkce chlazení je umožněna automatickou změnou nastavení třícestného ventilu (F), který otočí směr proudění chladiva v systému a výparník si vymění funkci s kondenzátorem. To má za následek, že vzduch se na přívodu do místnosti ochladí dle požadavku uživatele např. na 10°C a tím se zajistí příjemné větrání i za letního horka.

 

obr. 4
NILAN Compact - schéma ohřevu teplé vody


Posledním provozním stavem je ohřev teplé vody (obr. 4). Důležité pro pochopení a také obsluhu jednotky je fakt, že chladivo z kompresoru (G) vždy nejprve prochází nádrží a tedy voda je ohřívána vždy, když běží kompresor. To může být v režimu chlazení nebo dohřevu přívodního vzduchu. Není tedy možný stav, aby voda v nádrži zůstala studená a přitom jednotka chladila nebo ohřívala přívodní vzduch. U modelů Compact je ale možné pouze ohřívat vodu bez teplotního vlivu na přívodní vzduch. Po ohřátí vody se v tomto režimu vypne a dál větrá jen pasivní částí.