Menu

Co umí rekuperační jednotky Nilan

Větrání

Konečně si začíná čím dál více stavebníků uvědomovat, že moderní stavby se bez řízené ventilace neobejdou, že kompaktně uzavřené a dokonale utěsněné objekty již není možné ekonomicky vyvětrat pouze okny a že instalací větrací jednotky lze účinně zamezit rosení oken a vzniku plísní. Navíc nemovitost s řízenou ventilací zvyšuje svoji hodnotu a jakékoliv následné dodělávání by se velmi prodražilo. Otázkou už tedy není, zda řízená ventilace s rekuperací do domu patří nebo nepatří – zásadnější je, jakou jednotku z nabídky vybrat.

Zásadním faktorem pro výběr ventilačního systému jsou většinou finance. Cena vzduchotechnických rozvodů je prakticky pro všechny jednotky stejná. O něco málo nákladnější jsou rozvody sloužící i pro chlazení, takové rozvody jsou více izolované a mají tak i menší ztráty během dopravy předehřívaného vzduchu v topném období a ochlazovaného v létě. Celkovou cenu tedy nejvíce ovlivní výběr samotné jednotky.

Nejlevnějším řešením je pořízení větrací jednotky s pouze pasivní rekuperací, která zajistí základní funkci – větrání (řada Nilan Comfort). Taková jednotka se prakticky nepodílí na vytápění (pomineme-li efekt rekuperace). Splní ventilační účel a cena pro běžný nízkoenergetický domek 4+1 o rozloze 120m2 nepřesahuje 50.000 Kč. Problémem však může být zajištění chodu jednotky v zimě. Zní to jako paradox, protože rekuperační jednotku si pořizujeme zejména na úsporné větrání v zimě. Bohužel čím bude jednotka s deskovým pasivním výměníkem kvalitnější a účinnější, tím dříve hrozí zamrznutí výměníku. Zamrzání může být už kolem teplot -3°C. Jsou různá řešení od vybudování zemních registrů, elektrické předehřevy až k tepelným trubicím.

Vše ale zvyšuje vstupní investici a bez zajištění zimního chodu jednotka v zimě fungovat nebude. Rozhodneme-li se pro středně investičně nákladné řešení Nilan VPL 15, musíme počítat s částkou za jednotku kolem 80 tis. Kč. Co získáme? Získáme ekonomičtější a efektivnější větrací zařízení s aktivní rekuperací, ke které nepotřebujeme žádné předehřevy ani dohřevy vzduchu a letní chlazení.

Ohřev teplé vody

Pro moderní úsporný ohřev teplé vody nabízíme dvě základní varianty:

Aktivní rekuperace s nádrží pro ohřev teplé vody

Systém ohřevu vody pomocí aktivní rekuperace pracuje na shodném principu jako klasické tepelné čerpadlo vzduch - voda. Díky vysoké kvalitě jednotek Nilan se dosahuje COP vyšší než 3. To znamená, že voda se ohřeje více jak 3 x levněji než elektrickým bojlerem.

Vzduchová tepelná čerpadla ochlazený vzduch vyfukují do volného prostoru a vyrobený chlad tak zůstane bez užitku. Vzduchotechnická jednotka s aktivní rekuperací dokáže ochlazený vzduch přivést do místností a tím zajistit chlazení zcela zdarma bez dalších provozních nákladů.

Tento fakt výrazně zlepšuje efektivitu ohřevu vody proti solárním systémům. Pro zjednodušení můžeme uvažovat, že solární systém v zimě (1 část roku) vodu neohřeje, budeme ji muset ohřívat placenou energií a naproti tomu zdarma zajistí ohřev teplé vody na jaře, v létě a na podzim (3 části roku). Poměr placeného ohřevu a ohřevu zdarma je tak 1:3 (přeneseně COP 3). Solární systém však není schopen dům ochladit a ušetřená energie se spotřebuje na chlazení. Paradoxně velké solární nádrže díky své tepelné ztrátě způsobují ještě zcela obrácený efekt a částečně i v létě dům ohřívají.

Bojler s tepelným čerpadlem

Ohřev vody pomocí bojleru s tepelným čerpadlem je alternativou levného ohřevu vody. Bojler dokáže pracovat s venkovním vzduchem až do teplot -10°C. Existují různé varianty zapojení. Bojler může využívat i část odpadního tepla z výfuku větrací jednotky s pasivní rekuperací a tak ohřívá vodu bez problémů i za větších mrazů.
Při modifikovaném zapojení se bojler s TČ může podílet i na chlazení objektu, ve kterém je umístěn.

Nádrže jednotek s aktivní rekuperací a stejně tak bojlery s TČ dodáváme v různých provedení a je možné je propojit například s krbem nebo jiným zdrojem tepla.

Chlazení

Funkce chlazení výrazně zvyšuje komfort bydlení. V moderních domech s kvalitní izolací a zejména kvalitním zastínění je potřeba chladícího výkonu snížena, ale i tak nelze zcela eliminovat vnitřní tepelné zisky z chodu domácích spotřebičů, vaření a další běžné činnosti. Vnitřní zisky jsou téměř konstantní průběhu celého roku. V zimě se podílejí na vytápění, ale v létě zvyšují vnitřní teplotu. Možnost přichlazení je velmi příjemná.

Jako řešení nabízíme jednotky s aktivní rekuperací s chlazením (označované K = Kühlung /chlazení). Větrací jednotka ochlazuje přívodní vzduch a uživatel má možnost nastavení limitu chlazení podle vlastní potřeby tak, aby se snižovala teplota místnosti a neobtěžoval ho příliš studený přiváděný vzduch.

Z ekonomického hlediska je chlazení pomocí větrací jednotky s aktivní rekuperací provozně zcela zdarma, neboť se využívá ochlazený vzduch, který vzniká při ohřevu teplé vody. Pokud jednotka vodu ohřeje, může chladit dále stejně jako jednotky s aktivní rekuperací bez ohřevu vody, ale již v běžném režimu. 

Jak je to s vytápěním pomocí větracích jednotek s rekuperací?

Rekuperace není synonymum k vytápění

Rekuperace jen dokáže vracet během větrání část tepla z již nějakým způsobem ohřátého objektu zpět a tak ji maximálně efektivně využít. Velmi lákavě zní nabídka na vytápění pomocí horkého vzduchu, který je do místností vháněn potrubím větracího systému. Jako první každého napadne, že se tak elegantně vyhne radiátorům či podlahovému rozvodu a výrazně ušetří.

Většinou se předpokládá, že se bude ohřívat přívodní vzduch přímo v jednotce, zákonitě je pak do všech místností vháněn stejně teplý vzduch a ve všech místnostech je stejná teplota - při sledování televize v obývacím pokoji stejně jako v ložnici. Většinou nechodí všichni obyvatelé spát v jeden okamžik, rozdílný rozvrh dne mají děti a dospělí a tak nejde jednoduše regulovat celkovou teplotu termostatem. Ubrat množství přiváděného vzduchu? To také není správná cesta. Množství vzduchu by bylo potřeba naopak z hygienických důvodů spíše zvýšit. Může se stát, že velký dům je po určitou dobu obýván jen jedním nájemníkem, centrální horkovzdušné vytápění nám však vytápí i místnosti neobývané a to pořád stejným výkonem.

Jak ale větrací jednotka topí a kde se v ní bere teplo?
Řešení bývá několik. Nejčastěji se používá teplovodní výměník, do kterého se přivádí topná voda nebo elektrické těleso, které přímo ohřívá proud vzduchu podobně jako fén na vlasy. V případě použití elektrického tělesa se spotřebovává stejná el. energie jako u topných elektrospotřebičů (přímotopných radiátorů, infrapanelů, topných rohoží či kabelů apod.) umístěných přímo v místnostech objektu. Když k ohřevu vzduchu použijeme teplovodní výměník, můžeme teplou vodu ohřívat elektřinou nebo plynem, případně jinými zdroji tepla. Některé větrací jednotky jsou doplněny vlastním elektrokotlem, který může mít samostatný topný okruh.

Aktivní rekuperace s akumulační nádobou

Začlenění samostatné akumulační nádoby do otopného systému má své nesporné výhody, ale také nás může při nesprávném využívání zklamat. Akumulovat teplo má svůj význam jen tehdy, pokud ho je v určitém čase nadbytek nebo jej lze v určitou dobu levně získat z alternativních zdrojů (např.solární systém).

Pasivní rekuperace netopí

Rekuperace netopí, správněji pasivní rekuperace netopí. O tom, kde se bere teplý vzduch v rekuperační jednotce, najdete více v sekci Často se ptáte. Aby bylo možné zajistit dostatečné vytápění, je vzduch z místností opakovaně proháněn ohřívačem ve větrací jednotce (podobně jako u fénu na vlasy). To má za následek ohřívání všech místností na stejnou teplotu, nelze v případě potřeby topit jen v jedné místnosti a je předpoklad šíření zapachu celým objektem. Tento systém jednotky NILAN nepoužívají. Bohužel velmi často požadují majitelé krbů rozvod tepla do jednotlivých místností větracím systémem. To není dobré řešení, důvody jsou stejné jako u vytápění vzduchem (stejné teploty, špatná regulace). Zásadně nespojujte větrací a otopný systém.
 

Komplexní řešení

Komplexní řešení technologií pro rodinný dům zahrnuje větrání, ohřev teplé vody, vytápění a chlazení. Vše musí být samozřejmě podpořeno kvalitní regulací.
Pro správné rozhodnutí je potřeba vycházet z energetické náročnosti domu. Kolik tepla bude potřeba na vytápění, kolik lidí bude dům obývat vzhledem k zajištění normového množství teplé vody a samozřejmě klimatické podmínky konkrétní lokality, ve které bude dům stát.

Nilan nabízí pro komplexní řešení technologií RD dvě základní alternativy, které se liší ve způsobu vytápění.
NILAN VP18 K EK9 - základem řešení je tradiční osvědčená jednotka řady VP18, která zajistí větrání a ohřev teplé vody (alternativně chlazení) a topení je řešeno elektrokotlem o výkonu 9 kW do teplovodní otopné soustavy. Elektrokotel můžeme instalovat i do modelově vyšší řady Nilan Compact.
NILAN Anaconda - vytápění je zajištěno pomocí špičkového tepelného čerpadla s regulovatelným výkonem. Tepelné čerpadlo se může podílet i na ohřevu vody a to v případě modelů WT.

Doporučení:

Mezi těmito alternativami je rozhodující celková energetická náročnost objektu. Pokud je malá tepelná ztráta objektu do 4 kW, lze doporučit elektrokotel. Při vyšší tepelné ztrátě se již vyplatí tepelné čerpadlo.
Nabízíme také možnost u modelů NILAN Compact instalovat elektrokotel a po určité době (po ověření spotřeby) případně doplnit jednotku tepelným čerpadlem (elektrokotel vykoupíme zpět).
Je však také možné, že tepelná ztráta objektu bude minimální cca 1-2 kW. V takovém případě je efektivnější vybudovat elektrické vytápění například topnými rohožemi a teplovodní rozvod vynechat úplně. Spotřeba teplé vody a ostatní nároky zůstávají stejné. Pro tyto varianty můžeme doporučit jednotky Nilan VP18 nebo Nilan Compact bez elektrokotle.

Výhody:

Celá technologie je pod jednou regulací.
Jednotlivé komponenty umístěné v jedné skříni jsou na sobě nezávislé, mohou pracovat i odděleně, ale také se dokáží zastoupit a vzájemně kooperovat na bezproblémovém zajištění všech požadovaných funkcí.
Celá jednotka zabere jen 0,36 m2 (NILAN VP18 ) nebo 0,54 m2 (NILAN Compact / Anaconda) plochy domu. Každé zastavěné místo má svoji hodnotu a nemá smysl jej zastavovat zbytečnými samostatně stojícími komponenty.