Menu

Nová zelená úsporám

Od 5.8.2013 jsou naše zařízení postupně registrována do seznamu výrobků v rámci projektu Nová zelená úsporám.

V rámci tohoto projektu tak můžete volit z našich větracích jednotek:

Typ větrací jednotky

Kód SVT

NILAN Comfort 250

2941

NILAN Comfort 300

2522

NILAN Comfort 252 TOP

7824

NILAN Comfort 302 TOP

8027

NILAN VP 18, K WT

4260

NILAN Compact

747

NILAN Compact AIR9

6801

NILAN VPL15

4913

NILAN VPL15 TOP

5022

NILAN Gott 2600

7242

NILAN Gott 2600 TOP

8959

NILAN ESO

8960

Jednotka Nilan Anaconda se pro NZÚ zadává odděleně jako model Nilan Compact + příslušné tepelné čerpadlo AC-Heating (dle výkonu).