Menu

Vše v jednom 

Mezi základní vybavení moderní domácnosti patří automatická pračka. Dnes je zcela běžné, že taková pračka integruje více funkcí. Pryč jsou doby, kdy hospodyně používaly samostatnou pračku a ždímačku. Proč by tomu mělo být u rekuperačních jednotek jinak? Proč mít na větrání jedno zařízení a na chlazení stejného vzduchu druhé? Další pro předehřev a dohřev vzduchu atd. Nejmodernější kompaktní jednotky NILAN dokáží vše jednoduše integrovat do jednoho stroje a zajistit tak vedle úspor místa i naprosto samozřejmou komunikaci mezi jednotlivými součástmi systému. Nemůže se stát, že jedno zařízení neví, co dělá druhé.
Výrobci, co si s integrací neumí technicky poradit, radí používat jen samostatná zařízení. Opravdu bychom se měli bát automatické pračky a pro jistotu si koupit ještě ždímačku? Ano, v jednoduchosti je výhoda, ale právě integrace celý systém zjednodušuje. Propojení nesourodých soustav, jejich časování a koordinace činnosti je ve výsledku velmi náročná záležitost, a ne vždy se vůbec podaří vyřešit k optimální spokojenosti uživatelů.
Výhodou je i mnohem jednodušší servis, jeden výrobek, jeden dodavatel, který dokáže bez výmluv na jiného dodavatele zajistit bezproblémový provoz kompaktní jednotky.
Severská jistota zaručuje i vzájemnou propojitelnost a podporu jednotlivých součástí kompaktní jednotky v případě neočekávané poruchy. Pokud by došlo k nějaké závadě, jsou jednotky vybaveny záložní elektrospirálou, která v případě výpadku vzduchotechnické části vypomůže s ohřevem vody. Je to tak jednoduché, že obsluze stačí stisknout servisní červené tlačítko a jednotka přejde do manuálního režimu a nenechá uživatele bez teplé vody.
Integrace přináší i cenové zvýhodnění. Samozřejmě, že cena kompaktní jednotky vypadá vyšší než jednotlivých zařízení odděleně i již zmiňovaná automatická pračka je dražší než samotná ždímačka. Když se pak posčítají ceny jednotlivých součástí, jejich propojení, složitější instalace a regulace, vychází kompaktní jednotka jednoznačně nejvýhodněji.