Menu
Podzim

Podzim (2.10.2019)

Nastavení jednotek na podzim

S koncem léta začnou postupně klesat venkovní teploty a interiér nebude již potřeba tolik chladit. Kompresor v aktivních jednotkách bude spouštěn jen minimálně a větrání zajistí vzduch o venkovní teplotě. U jednotek bez ohřevu vody se nic zásadního nemění. Stále můžeme ponechat režim CHLAZENÍ, případně AUTO. Jednotky s ohřevem vody by měly mít zvýšenou hodnotu KOMPRES v menu teplá voda oproti horkému létu z doporučených 30 °C na cca 45-50 °C. Položka KOMP. MAX. zůstává nastavena na 80 °C. V menu TEPLOTA ŘÍZENÍ pak v nastavení LÉTO MIN vyhovující teplota přívodního vzduchu. Doporučujeme zvýšit na cca 15 °C. Jak na to, naleznete zde. U pasivních jednotek, které z principu funkce neumějí chladit, ani topit, neohřívají vodu – není potřeba v nastavení nic měnit. S koncem podzimu je možné zvolit doporučené nastavení na ZIMU.

 
Podzim

2.10.2019

Podzim

Nastavení jednotek na podzim

Zima

24.10.2018

Zima

Nastavení jednotek na zimu

Léto

2.10.2019

Léto

Nastavení jednotek na léto